Turneringer.

Eksterne turneringer i VBU-regi (Vestjysk BillardUnion):
Tarm Billardklub 2000 har i sæsonen 2020/21 tilmeldt 11 turneringshold fordelt således:
5 hold i holdtuneringen med
1 hold i serie 1
2 hold i serie 2
2 hold i serie 3
6 pensionisthold
Turneringskampene i sæsonen 2020/21 spilles i perioden medio september 2020 til og med første uge i april 2021.

Interne turneringer og arrangementer hen over året:
-Sommerturneringen: spilles hvert år i perioden april – august.
-Efterårscup – spilles normalt hvert år sidst i oktober.
-BN-cup spilles hvert år løbende fra 1. april til 1. marts.
-Klubmesterskabsturneringen spilles hvert år fra medio september til 1. marts.
-Bank-cup spilles hvert år fra medio september til 1. marts.
-Julesjov bliver afholdt hvert år primo december. Ved dette arrangement spilles der også billard, men med alternative spil så som terningspil og skomager. Denne aften bliver der også spillet dart.

For at deltage i de ovenævnte turneringer og arrangementer, skal man være betalende medlem – altså have betalt kontingent.


Spillets regler kan læses og downloades her spilleregler